(Ελληνικά) “Η Βέρα” του Δ. Κεχαϊδή

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Κάππας

Ζείδωρος: 22 και 23 Αυγούστου 2014, 21:15.